નોબલ પારિતોષક વિજેતા મલાલા યુસુફઝાઈના જીવનચરિત્ર પર બનેલું મુવી ‘ગુલ મકઈ’ નું ફસ્ટ પોસ્ટર રીલીઝ કરવામાં આવ્યુ છે. ગુલ મકઈ મુવીમાં ટીવી અભિનેત્રી રિમ શેખ…