ઓરી અને રુબેલા રસીકરણ અભિયાન અંતર્ગત 9 મહિનાથી 15 વર્ષના તમામ બાળકોને આ રસી સરકાર તરફથી મફત આપવામાં આવશે. ગુજરાત રાજય સરકાર ઓરી અને રુબેલા…

વર્ષો જુનો કોંગ્રેસનો સાથ છોડી ભાજપમાં જોડાયેલા કુંવરજીભાઈ બાવળિયાને આવતાવેંત મંત્રીપદ અપાઈ ગયું હતું. કુંવરજીભાઈ બાવળિયાને કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી બનાવ્યા છે. પરબતભાઇ પટેલ પાસે પાણી…

બિન નિવાસી વિભાગ મંત્રી પ્રદિપસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું હતું કે, “વિદેશમાં કે અન્ય રાજયોમાં વસતા ગુજરાતીઓ રાજ્યના વિકાસમાં સહભાગી બને અને તેમના પ્રશ્નો-સમસ્યાઓનો હકારાત્મક ઉકેલ લાવી…

રાજ્ય સરકારના બધા જ વિભાગો, જિલ્લાઓ અને સરકારી કચેરીઓનું મોનીટરીંગ મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઇ રૂપાણી સી.એમ. ડેશ દ્રારા કરશે. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની વિવિધ યોજનાઓની જિલ્લા…