ગુજરાતના સુપ્રસિદ્ધ કલાકાર એવા ગીતાબેન રબારીએ આજે વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી. ગીતાબેન રબારીનું પોપ્યુલર ગુજરાતી સોંગ ‘રોણા શેરમાં’ ને હાલમાં જ…