શુક્રવારે માર્કેટ ખુલતાની સાથે ડોલર સામે રૂપિયો 71 ની નીચી સપાટીએ પહોંચી ગયો હતો.ડોલરની સરખામણીએ રુપીયાનો ઐતિહાસિક ધોરણે ઘટાડો થયો છે. રુપીયો અત્યાર સુધીના સૌથી…