બુધવારે મુંબઇના પરેલ વિસ્તારમાં બહુમાળી બિલ્ડીંગમાં લાગેલી આગમાં 4 લોકોના મોત થયા હતા. આગની ઘટના બનતા લોકોની દોડાદોડ વચ્ચે એક 10 વર્ષની છોકરીની સુઝબુઝ થી…