સોમવારે ઇન્દ્રનીલ રાજયગુરુએ રાજકોટ કોંગ્રેસ પ્રમુખ રાજીનામું આપીને કોંગ્રસ પાર્ટીને મોટો ઝટકો આપ્યો હતો. ત્યારે આજે રાજકોટમાં કોંગ્રેસના 17 કોર્પોરેટરોએ એક સાથે રાજીનામું આપી ફરી…