ચીન ના વુહાન શહેરમાંથી ફેલાવાના શરુ થયેલા કોરોના વાઇરસ એ અત્યારે ભારત સહીત આખી દુનિયાના મોટા ભાગના દેશોમાં કહેર મચાવ્યો છે.ત્યારે હવે એવું જાણવા મળ્યું…