ટીવી જગતના સૌથી લોકપ્રિય શો “કૌન બનેગા કરોડપતિ” ના મંચ પર તો તમે લોકો રોજે રોજ સાંજે ૯ વાગ્યે હસતા ચહેરે જોવો છો. પરંતુ તેમની…