વર્ષો જુનો કોંગ્રેસનો સાથ છોડી ભાજપમાં જોડાયેલા કુંવરજીભાઈ બાવળિયાને આવતાવેંત મંત્રીપદ અપાઈ ગયું હતું. કુંવરજીભાઈ બાવળિયાને કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી બનાવ્યા છે. પરબતભાઇ પટેલ પાસે પાણી…