કસ્ટમરની રોજ સવારની જરુરીયાત દુધ, ઇંડા, બ્રેડ ઘર બેઠા પુરી કરવા બીગ બજાર અને ફયુચર રીટેલ ગ્રુપના કિશોર બિયાની હોમ ડીલીવરી સર્વિસ લાવી રહ્યા છે.…