ફિફા વિશ્વ કપ 2018 માં અર્જેન્ટીના, પોર્ટુગલ અને જર્મની જેવી મજબુત ટીમ બહાર થઇ જવા સાથે 16 રાઉન્ડની ગ્રુપ સ્ટેજ મેચો હવે સમાપ્ત થઈ ગઈ…