રવિવારે ફિલ્મ નિર્દેશક કલ્પના લાજમીનું 64 વર્ષે નિધન થયું. તેઓ ઘણા સમયથી કિડની કેંસરની બીમારીથી પીડાતા હતાં અને તેમની સારવાર મુંબઇની કોકીલાબેન ધીરુભાઈ અંબાણી હોસ્પિટલમાં…