શાહીદ કપૂરની ‘કબીર સિંહ’ ફિલ્મ પહેલા દિવસથી જ હિત સાબિત થઇ છે. ટ્રેડ એનાલિસ્ટ તરણ આદર્શ એ એક ટ્વીટ દ્વારા જણાવ્યું હતું કે શાહિદ કપૂર…