કપિલ શર્માની વર્ષ 2015 માં એક ફિલ્મ હતી. નામ હતું “કિસ કિસ કો પ્યાર કરૂન”. આ ફિલ્મમાં કપિલ –-– હિરોઇનો સાથે સિલ્વર સ્ક્રીન પર જોવા…