શુક્રવારની સવારે ઓડિશા માં ગોપાલપુરની નજીક દરિયા કિનારે ‘દાય’ વાવાઝોડુ આવ્યુ હતું. ભૂવનેશ્વરના હવામાન વિજ્ઞાન કેન્દ્રના ડિરેક્ટર એચઆર વિશ્વાસે જણાવ્યું હતું કે ઉત્તર-પશ્ચિમ બંગાળની ખાડી…

ઓડિશામાં એક પોસ્ટમેને છેલ્લા 10 વર્ષોમાં 6000થી વધુ પત્રો લોકોને પહોંચાડ્યા જ નથી. આ 6000 પત્રોમાંથી લગભગ 1500 પત્રો ઉધઈ લાગવાથી ખરાબ થઇ જવાનું બહાર…

ઓડીશા નો ચંદ્રભાગા બીચ બન્યો એશીયાના સૌપ્રથમ ‘Blue Flag’ tag મેળવનાર બીચ ઓડીશા નો ચંદ્રભાગા બીચ ને એશીયાના સૌપ્રથમ ‘Blue Flag’ tag સર્ટીફીકેટ આપવામાં આવ્યું…