રશિયાની સરકારી માલિકીની ઓઇલ કંપની, રોન્સેફ્ટે અને રશિયન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફંડ યુનાઇટેડ કેપિટલ પાર્ટનર્સે ભેગા મળીને ઑક્ટોબર 2016 માં 12.9 અબજ ડોલરના સોદામાં, જામનગર સ્થિત એસ્સાર…