એસબીઆઇમાં 50 હજારથી વધુ કેશ ભરવા પર વારંવાર પાન કાર્ડ ની નકલ નહીં આપવી પડે. બેંકના આ નવા નિયમથી સ્ટેટ બેન્ક ઑફ ઈન્ડિયા (એસબીઆઇ) દ્વારા…

ભારતની સૌથી મોટી બેંક એસબીઆઇ તેમના ગ્રાહકોના એટીએમ કાર્ડને અપડેટ કરવા માટે મોટો ફેરફાર કરવા જઇ રહી છે. બેન્ક તરફથી તેના ગ્રાહકોને માહિતી આપવામાં આવી…