મિત્રો બોલીવુડના રોજને રોજ કંઇક ને કંઇક અલગ અલગ સમાચાર મળતા રહે છે આજે એક તાજા અને ખુશીના સમાચાર સામે આવ્યા છે કે બોલીવુડના એક્ટર…