શનિવારે એસબીઆઇ, એલઆઈસી, ઓરીક્સ આ ત્રણ કંપનીઓએ IL&FS ના પ્રસ્તાવિત 4,500 કરોડ રૂપિયાના રાઈટ ઈશ્યૂ ખરીદવાની જાહેરાત કરી છે. નાણાકીય કટોકટીમાં અટવાયેલી IL&FS કંપનીની વાર્ષિક…

હોસ્પિટાલિટી ચેઇન હોટેલ લીલેવેન્ચર થોડા સમય પહેલા નાણાકીય કટોકટીમાં આવી હતી. કંપની ડિસેમ્બર 2008 માં એલઆઈસી ખાનગી પ્લેસમેન્ટ ધોરણે 90 કરોડના બિન-કન્વર્ટિબલ ડિબેન્ચર્સ આપ્યા હતાં.…

શુક્રવારે હૈદરાબાદમાં મળેલ IRDI બોર્ડે એલઆઇસીની દરખાસ્તને મંજૂરી આપી હતી. IRDIએ શુક્રવારે દેવામાં ડુબેલી આઇડીબીઆઇ બેન્કમાં એલઆઇસીને 51 ટકા હિસ્સો ખરીદવાની મંજૂરી આપી છે. એલઆઈસી…