આવનાર સમયમાં આપણે કાળજાળ ગરમીમાં આપણા એરકન્ડીશન્ડનું મનફાવે તે ટેમ્પરેચર સેટ કરી ઠંડા કુલ કુલ નહીં થઇ શકીએ. કેન્દ્ર સરકાર એસી નુ તાપમાનનું સેટિંગ 24…