સેમસંગ ઘણા સમયથી તેના નવા એન્ડ્રોઇડ ગો ફોનનું ટેસ્ટીંગ ભારત, નેપાળ, બાંગ્લાદેશ અને શ્રીલંકામાં કરી રહ્યુ છે તેવા સમાચાર છે. કહેવાય છે કે SM-J260F, SM-…

એન્ડ્રોઇડ ફોન યુઝર્સને આઇફોન યુઝ કરતી વખતે કોન્ટેક જોવામાં તકલીફ પડતી હોય છે. એટલેજ લોકો આઇફોનમાંથી એન્ડ્રોઇડ ફોનમાં અને એન્ડ્રોઇડ ફોનમાંથી આઇફોન બદલવાનું ટાળતા હોય…