રસ્તાઓ પર બેફામ દોડતાં ભારેવાહનો પર કાબુ મેળવવામાં શહેર ની ટ્રાફિક પોલીસ સદંતર નિષ્ફળ જઈ રહી છે. સરથાણામાં પુત્રને સ્કૂલમાં પહેલી વાર એડમિશન અપાવવા માટે…