એક મુસ્લિમ મહિલાએ રામાયણનો ઉર્દુ ભાષામાં અનુવાદ કરીને કોમી એકતા અને ભાઇચારાનું સરસ ઉદાહરણ પુરુ પાડયું છે. ઉર્દુ રામાયણના અનુવાદક માહી તલત સિદ્દીક છે. હિન્દુ…