નાણાકીય વર્ષ 2017-18 માટે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઈલ કરવાની છેલ્લી તારીખ 31 ઓગસ્ટે પુરી થઇ ગઇ. આ વખતે ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન ફાઈલ કરનારાઓની સંખ્યામાં 71%…

બુધવારે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ (સીબીડીટી) એ જાણકારી આપી છે કે, ઇન્કમટેક્ષ વિભાગે કરદાતાઓને 70,000 કરોડના રિફંડ ઇશ્યુ કર્યા ઇન્કમ ટેક્સ વિભાગે 1 જુનથી…