રાજ કપૂરના આઇકોનિક આર કે સ્ટુડિયોને 70 વર્ષ પછી કપુર પરિવારે વેચવાનો નિર્ણય કર્યો છે. રાજ કપુરે ઘણી યાદગાર અને હીટ ફિલ્મો આર કે સ્ટુડિયોમાં…