ગુજરાતમાં સાયક્લોનિક સિસ્ટમ સર્જાઈ હોવાથી હવામાન વિભાગે ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી આપી છે.  જણાવવામાં આવ્યું છે કે સૌરાષ્ટ્ર સહીત દક્ષીણ ગુજરાત અને અમદાવાદના વિસ્તારોમાં બે દિવસ…