બુધવારે એપલ પાર્ક કેમ્પસ સ્થિત સ્ટીવ જોબ્સ થિયેટરમાં એપલ સીઇઓ ટિમ કુકે આઈફોન Xr, આઇફોન xs અને આઇફોન xs મેક્સ લોંચ કરયા હતા.એપલ વોચ સીરીઝની…

એન્ડ્રોઇડ ફોન યુઝર્સને આઇફોન યુઝ કરતી વખતે કોન્ટેક જોવામાં તકલીફ પડતી હોય છે. એટલેજ લોકો આઇફોનમાંથી એન્ડ્રોઇડ ફોનમાં અને એન્ડ્રોઇડ ફોનમાંથી આઇફોન બદલવાનું ટાળતા હોય…