સુપ્રિમ કોર્ટે આઇપીસીની ગેરબંધારણીય કલમ 497 ને ગેરબંધારણીય જાહેર કરીને રદ કરી છે, જે જાતિ ભેદભાવ દર્શાવે છે. 158 વર્ષ જુનો આઈપીસીની કલમ 497 અને…