બાતમીના આધારે ACB એ આંધ્ર પ્રદેશના ટ્રાન્સમિશન કોર્પોરેશનના ઇન્સપેક્ટર એસ લક્ષ્મી રેડ્ડીના સંભવિત પાંચ ઠેકાંણા પર રેડ કરી હતી. ACB ને રેડમાં એસ લક્ષ્મી રેડ્ડી…