ભારતનાં ટોપ 10 મોટા બિઝનેશ મેનમાં પ્રથમ સ્થાને રિલાયન્સ ઇંડ્સ્ટ્રીઝ ના માલીક મુકેશ અંંબાણી છે. જો કે તેના પરીવાર વીશે આપણે ખુબ જ વાતો પણ…

અદાણી ગ્રૂપ અને અદાણી ગ્રૂપના સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન લિ એ મરીન ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ડેવલપમેન્ટ પ્રા.લિ., એલ એન્ડ ટી ગ્રુપ કંપનીનો 97 ટકા હિસ્સો હસ્તગત કર્યો છે.…