વિજ્ઞાનના વધતા પગલા છતાં અંધશ્રદ્ધા ખત્મ થવાનું નામ નથી લઈ રહી. મંગળવારે રાત્રે ઇટુંજા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી અંધશ્રદ્ધાથી સંબંધિત એક કિસ્સો સામે આવ્યો હતો. આ…