અંડરવર્લ્ડ ડોન દાઉદ ઈબ્રાહીમ પાકિસ્તાનમાં હોવાની વાત ભારત હંમેશાથી કરી રહ્યું છે. તમને જણાવી દઈએ કે દાઉદનો કેસ લંડનની કોર્ટમાં ચાલી રહ્યો છે. અને અમેરિકી…