દેશ અને દુનિયાના કરોડો ક્રિકેટ ચાહકો ને જેની આતુરતા પૂર્વક રાહ હોય છે ક્રિકેટ વર્લ્ડકપનું ટાઇમ ટેબલ આવી ગયું છે. આ વખતનો વર્લ્ડકપ ઈન્ગ્લેન્ડમાં રમાવાનો…