બર્ગર કિંગના રશિયન વિભાગે સોશિયલ મીડિયા પર વિશ્વ કપ ખેલાડીઓ દ્વારા ગર્ભવતી રશિયન મહિલાઓને Whoppersની આજીવન સપ્લાય આપવાની અને 3 મિલિયન રુબેલ્સ (આશરે $ 47,000…