જણાવી દઈએ કે ટાટા અને અંબાણી આવા બે ઔlદ્યોગિક ગૃહો છે કે દુનિયા તેમના રાજશાહી માટે જાણીતી છે. જો કે, આ પહેલા, એક તરફ, જ્યારે…

શુક્રવારે એનડીએમસીએ દિલ્લીમાં આવેલી ફાઇવ સ્ટાર હોટલ તાજ માનસિંહની હરાજી ગોઠવી હતી. આ હરાજીમાં ટાટા સમૂહે દિલ્હીની સ્થિત આ ભવ્ય હોટેલનું નિયંત્રણ ફરી મેળવી લીધુ…