અમેરીકી પ્રતિબંધને કારણે ભારત ઇરાનથી તેલની આયાતમાં ઘટાડો કરશે અને ઇરાનથી જે તેલની આયાત કરવામાં આવશે તેનું ચુકવણી ભારતીય રૂપિયામાં કરવામાં આવશે. ભારતીય રિફાઇનર્સ હાલમાં…

શુક્રવારે માર્કેટ ખુલતાની સાથે ડોલર સામે રૂપિયો 71 ની નીચી સપાટીએ પહોંચી ગયો હતો.ડોલરની સરખામણીએ રુપીયાનો ઐતિહાસિક ધોરણે ઘટાડો થયો છે. રુપીયો અત્યાર સુધીના સૌથી…

ગુરુવારે ડોલર સામે રૂપિયાનો ઐતિહાસિક ઘટાડો જોવા મળ્યો છે. ડૉલર સામે રુપીયો 69.10 સુધી પહોંચ્યો. ગુરુવારે માર્કેટ ખુલતાં રૂપિયો ડોલર સામે 69 ની સપાટી તોડીને…