મિત્રો, આજે અમે તમને એક દસમુ પાસ યુવક વિશે જણાવવા જઈ રહ્યા છીએ, જે અત્યાર સુધીમાં ૫૦ કરતા પણ વધુ અમીર છોકરીઓ સાથે શારીરિક સંબંધ…