23 સપ્ટેમ્બરે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી આયુષ્યમાન ભારત યોજનાની શરુઆત ઝારખંડની રાજધાની રાંચીથી કરશે. પ્રધાનમંત્રીની સાથે દેશના બધા વિધાનસભ્યો, સંસદ સભ્યો પોત પોતાના ક્ષેત્રમાં આ યોજનાની…

ભારતીય રેલ્વે તેના ટ્રેનોના વિશાળ નેટવર્ક, ટ્રેનો મોડી ચાલવા માટે અને ટ્રેન એકસીડન્ટને લઇને ચર્ચાઓમાં રહી છે. પણ આ વખતે ભારતીય રેલ્વેના ઇતિહાસમાં એવી ઘટના…