રાજસ્થાન સરકારે વધતા પેટ્રોલ અને ડીઝલના ભાવ પર રાહત આપવાનો મોટો નિર્ણય લીધો છે. રાજસ્થાનની વસુંધરા સરકારે પેટ્રોલ અને ડીઝલ પરના વેટને ચાર ટકા ઘટાડવાની…

રાજસ્થાન માં લગભગ 2,500 રજીસ્ટર ગૌશાળા આવેલી છે. તેમાં લગભગ 9 લાખ ગાય છે. તેમના 6 મહિનાનો નિભાવ ખર્ચ લગભગ 500 કરોડ આવશે. આ ખર્ચની…