ગુજરાતમાં ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમી પછી પ્રિમોન્સુન એકટીવ થઇ ગયું છે. વરસાદની ઓફિસયલ એન્ટ્રી લગભગ ૧૦ જુન આસપાસ થવાની આગાહી મોસમ વિભાગે કરી છે પણ પ્રિમોન્સુનની…