આપણા દેશમાં રાજકીય ક્ષેત્રે આવા અનેક ચહેરાઓ છે, જે આજના સમયમાં દેશમાં જ નહીં પરંતુ આખા વિશ્વમાં પ્રખ્યાત છે અને આ રાજકારણીઓએ તેમની મહેનત અને…