મંગળવારે Oyo હોસ્પિટાલિટીએ 1 બિલિયનની ડોલરનું ભંડોળ ઊભી કરવાની જાહેરાત કરી હતી. કંપનીએ તેના વિસ્તરણ માટે સોફ્ટબેંક વિઝન ફંડ મારફતે સોફ્ટબેંક ઈન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઈઝર (Shbia) ની…