જાપાન ઇન્ટરનેશનલ કોર્પોરેશન એજન્સી (JICA) એ બુલેટ ટ્રેન નેટવર્કના નિર્માણ માટે ભંડોળ બંધ કરી દીધું છે. 1 ઓક્ટોબર, 2003 ના રોજ રચાયેલી જેઆઈસી એ એક…

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીએ લગાવેલ નોટબંધીમાં ₹ 500 અને 1000 ની 99.3 % નોટ પરત આવી. ભારતીય રિઝર્વ બેન્ક (આરબીઆઈ) એ જણાવ્યું હતું કે બંધ 500…

મોદી સરકાર ૪ વર્ષ પુરા કરી ૫ માં વર્ષમાં પ્રવેશી ચુકી છે અને આવતા વર્ષે એટલે ૨૦૧૯ માં આવનાર લોકસભાની ચુંટણીઓની પુર્વ તૈયારી રુપે ભારતીય…