મંગળવારે સાંજે પશ્ચિમ બંગાળની રાજધાની કોલકાતાના અલીપુર વિસ્તારમાં 40 વર્ષ જુના માઝેરહાટ બ્રિજનો એક ભાગ તૂટી પડ્યો હતો. દક્ષિણ કોલકાતાના તુટી ગયેલા બ્રિજના કાટમાળમાં મીની…