રિઝર્વ બૅંક ઓફ ઈન્ડિયાએ (આરબીઆઈ) નાણાકીય વર્ષ 2017-18માં 8.46 ટન સોનાની ખરીદી કરી છે. આરબીઆઈના 2017-18 ના વાર્ષિક અહેવાલ પ્રમાણે ગયા વર્ષે 30 જુલાઈએ આરબીઆઇ…