દિલ્હી ડિસ્ટ્રિક્ટ ક્રિકેટ એસોસિયેશન (DDCA)ની ચુંટણી 27 થી 30 જૂન વચ્ચે કરવામાં આવી હતી. ચુંટણીમાં પત્રકાર રજત શર્મા ને પ્રમુખ અને ઉપપ્રમુખ તરીકે રાકેશ કુમાર…