હાલમાં કોરોનાની વેક્સીન ના બીજા તબક્કાની ચર્ચાઓ થઇ રહી છે અને ખબરો સામે આવી રહી છે કે આ વખતે એટલે કે બીજા તબક્કામાં દેશના પીએમ…