ઇન્કમટેક્ષ વિભાગે પાન કાર્ડ એપ્લિકેશનમાં પિતાના નામની અનિવાર્યતા સમાપ્ત કરવા કેન્દ્ર સરકારને પ્રસ્તાવ મોકલ્યો છે. પ્રસ્તાવ ના આધારે પાન કાર્ડ એપ્લિકેશનમાં અરજી માં પિતાના નામની…

બુધવારે સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર અને ઉત્તર પ્રદેશ સરકારની તાજ મહેલની જાળવણી માટે ઉદાસીન કાર્યવાહી અંગે આકરી ઝાટકણી કાઢી હતી. કોર્ટે કડક શબ્દોમાં કહ્યુ કે મુઘલ…