મિત્રો તમને જણાવી દઈએ કે ગુજરાતમાં આવનાર ‘વાયુ’ નામના વાવાઝોડાની દિશા રાતોરાત થોડી બદલાઈ ગઈ છે, બપોર પછીના સમયમાં ગુજરાતના વાતાવરણના ફેરફારને લઈને સરકાર ફરી…

વિજ્ઞાન ટેકનોલોજી અને પૃથ્વી વિજ્ઞાન, પર્યાવરણ મંત્રાલય, વન અને હવામાન પરિવર્તન કેન્દ્રીય પ્રધાન ડૉ. હર્ષવર્ધને વાયુ પ્રદુષણ નિયંત્રણ કપનાર ઉપકરણ ‘વાયુ’ નું ઉદઘાટન કર્યું. મંગળવારે…