મિત્રો જણાવતા દુખ થાય છે કે 21 એપ્રિલના રોજ શ્રીલંકામાં થયેલ બોમ્બ બ્લાસ્ટ માં 11 ભારતીઓ સહીત 258 લોકોના મોત થયા છે. આપણા વડાપ્રધાન શ્રી…